banner

تماس با ما

ارزیابی طراحی لبخند

ارزیابی طراحی لبخند در مورد لبخند خود چگونه فكر می كنید ؟
 آیا هنگام خندیدن از باز كردن دهان خود خودداری می كنید ؟
 یا با پوشاندن دهان توسط دستها لبخند خود را از دیگران دور نگه می دارید؟
 آیا در برابر مردم از خندیدن شرم دارید؟
آیا در برابر دوربین یا آینه دهان خود را همیشه بسته نگه می دارید؟
 در این صورت می توانید با آزمون زیر حقیقت را بر خود آشكار كرده و در صورت نیاز توانایی علمی ما را به خدمت خود درآورید .

جهت ارزیابی لبخند : بهترین روش این است كه مستقیماًً در برابر آینه قرار گیرید. سپس با یادآوری لحظات زندگی كه شیرین بوده است به خود در آینه لبخند كامل بزنید ، نهایتاً در لبخند خود به نكات زیر توجه كنید .
1. آیا دندانهای شما سفید و درخشان است یا زرد رنگ و تیره ؟
 2. آیا فاصله ای ناخواسته بین دندانهای شما وجود دارد؟
3. آیا دندانی را در دهان خود از دست داده اید؟
4. آیا لبه دندناهای شما شكسته، یا خارج از قوس است؟
5. آیا لبه برنده دندانهای جلویی شما موازی انحنای لب پایین شما نیست؟
6. آیا لبه همه دندانهای شما دریك راستاقرارگرفته یا بعضی از آنها بلند و كوتاه است ؟
7. آیا خط وسط بین دودندان جلویی شما موازی باخط وسط صورت و بینی می باشد؟
8. آیا در حین خنده خیلی بافت لثه دیده می شود و دندانهای شما خیلی كوتاه است؟
9. آیا لثه های شما در یك راستا قرار نگرفته، تیره و اسفنجی بوده و به راحتی خونریزی می كند؟
10. آیا بعضی ازدندانهای شما پركردگی های تیره یا نقره ای داردكه ازلحاظ زیبایی مورد قبول نیست؟
11. آیا لبه روكش های قدیمی شمابه صورت یك لبه سیاه دیده می شود یا طبیعی به نظر نمی رسد؟
اگر جواب شما به هر یك از سوالات بالا مثبت است ما می توانیم به شما كمك كنیم تا لبخند زیباتری داشته باشید . با انتخاب هر كدام از سوالات فوق (كلیك) شما به صفحه ای راهنمایی می شوید كه اطلاعات بیشتری بدست آورید و عكس بیماران درمان شده را ببینید.

عنوان ویدئو

مجله دندانپزشکی
 • ترمیم ایمپلنت اندواستیل
  ترمیم ایمپلنت اندواستیل

  ایمپلنت اندواستیل برای ترمیم دندان هایی که در حال خراب شدن هستند بهترین گزینه می باشد. ایمپلنت اندواستیل از مزایای بسیاری برخوردار است.

  28 اسفند 1396
 • ترمیم زیبایی دندان با کامپوزیت
  ترمیم زیبایی دندان با کامپوزیت

  برای ترمیم و زیبایی دندان ها از روشی به نام ونیر کامپوزیت دندان استفاده می شود. برطرف کردن بد رنگی و همردیف کردن دندانها ازکاربردهای کامپوزیت دندان میباشند

  26 اسفند 1396